“In Deed: Certificates of Authenticity in Art”

10 septembre-9 octobre 2011
De Kabinetten van De Vleeshal, Middelbourg, Pays-bas