“De Doorbraak van de “conceptuele kunst” in België. Het geval Fernand Spillemaeckers / L’Essor de l’”art conceptuel” en Belgique. Le cas Fernand Spillemaeckers”

12 septembre-11 novembre 2013
Museum Leuven, Louvain, Belgique