"Da una trasparenza all'altra"

Travail in situ 23 février 1979
Samangallery, Gênes, Italie

Oeuvre(s) associée(s)

- Da una trasparenza all'altra, Février, 1979,